Tuyến đường ven biển từ Vạn Ninh đi Ninh Hòa: Điều chỉnh hướng tuyến để ít ảnh hưởng đến người dân

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top