Ninh Hòa: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top