Xác định lĩnh vực ưu tiên xúc tiến đầu tư

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2024. Qua đó, xác định rõ các thị trường, lĩnh vực thu hút đầu tư ưu tiên để góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

24/02/2024

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top