Xây dựng Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa theo định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top