Khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu, sơ đồ, bản đồ hồ sơ Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top