Không tiếp nhận hỗ trợ để xây dựng và thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top