Đến tháng 11-2023, hoàn thành công tác kê khai, đăng ký đất đai

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top