Rà soát, thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top