Nghiêm cấm dàn xếp, chia nhỏ gói thầu trong đấu thầu dự án giao thông

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top