Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top