Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa năm 2023

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top