Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung các huyện, thị xã, thành phố

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top